Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen

Asociația Accept, în calitate de Promotor de Proiect, și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de partener, colaborează în cadrul proiectului „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen”, prin care își propun îmbunătățirea punerii în aplicare a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și a recomandărilor Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) din cadrul Consiliului Europei, prin dialog cu instituțiile abilitate și sprijinirea acestora în construirea unui cadru eficient de implementare a deciziilor CEDO cu privire la orientarea sexuală și identitatea de gen.

În cadrul proiectului „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen”, Asociația Accept și Ministerul Public – PÎCCJ colaborează cu Avocatul Poporului, care coordonează Grupul de Lucru privind implementarea deciziilor CEDO privind orientarea sexuală și identitatea de gen, la lucrările căruia sunt invitate să participe Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Agentul Guvernamental CEDO și alte instituții mandatate să asigure egalitatea tuturor cetățenilor români indiferent de rasă, origine etnică, religie sau convingeri, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen.

 

Context

Una dintre condițiile pe care România și-a asumat să le respecte odată cu semnarea aderării la Consiliul Europei (1993) a fost renunțarea la discriminarea prin lege a persoanelor LGBTI. Cu toate acestea, Articolul 200 din Codul Penal a fost abrogat abia în 2001, iar o strategie națională privind respectarea drepturilor omului nu a fost adoptată nici până în zilele noastre. Acest context a influențat modul în care persoanele LGBTI se raportează la instituțiile statului, pe care le privesc cu neîncredere. 

Conform studiului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (Fundamental Rights Agency) privind persoanele LGBTI, România înregistrează cea mai scăzută rată de raportare a infracțiunilor motivate de ură (doar 5% dintre cei intervievați declară că au mers sau ar merge la poliție dacă ar fi victima unei asemenea  infracțiuni). Teama de a fi discriminate chiar și de către autoritățile statului descurajează persoanele LGBTI, forțându-le să păstreze sub tăcere infracțiunile îndreptate asupra lor. 

Totodată, prin hotărârile pronunțate în ultimii ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat că legislația națională pentru recunoașterea juridică a genului nu instituie o procedură clară, predictibilă, ceea ce afectează drepturile persoanelor transgender și instituționalizează discriminarea la care acestea sunt sistematic supuse.

Instituțiile publice din România au datoria să implementeze, la acest moment, o serie de hotărâri CEDO care fac referire la violări de drepturi împotriva  persoanelor LGBTI, generate tocmai de orientarea sexuală sau identitatea de gen a acestora. Proiectul se concentrează asupra a două dintre cauze, aflate în supravegherea susținută a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei: MC și AC împotriva României (Application no. 12060/12) și X și Y împotriva României (Application no 2145/16 and 20607/16). Procedura de executare a hotărârilor oferă ocazia autorităților statului să coopereze îndeaproape cu societatea civilă, pentru a îmbunătăți legislația națională, politicile publice și practica instituțională, astfel încât încălcările de drepturi constatate în aceste două hotărâri să nu se mai repete.  

Este momentul ca lupta împotriva discriminării în România să devină un efort susținut de către toate instituțiile statului, iar parteneriatul dintre Asociația ACCEPT, care a avut un rol fundamental în obținerea celor două hotărâri CEDO, și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie marchează un pas important în acest proces.

Îmbunătățirea aplicării hotărârilor CEDO și a recomandărilor ECRI ale CoE va avea un  impact pozitiv asupra persoanelor din comunitatea LGBTI, dar va contribui și la capacitarea autorităților de resort în ceea ce privește drepturile persoanelor LGBTI. 

 

Cum își propune proiectul să îmbunătățească procesul de implementare a jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen

  •       Prin înființarea unui grup de lucru care să urmărească implementarea hotărârilor CEDO privind orientarea sexuală și identitatea de gen. Acest grup de lucru vizează atât consultarea permanentă a autorităților relevante și a beneficiarilor proiectului, persoane LGBTI, cât și experți cu care colaborează Asociația ACCEPT. Activitatea grupului de lucru se desfășoară cu implicarea Avocatul Poporului, care îndeplinește rolul de facilitator și mediator al întâlnirilor de lucru ale autorităților publice responsabile.
  • Oferind sprijin și asistență persoanelor LGBTI ale căror drepturi au fost încălcate. În urma raportării unor situații de violare a drepturilor suferite de membrii comunității, proiectul asigură consiliere și sprijin pentru 810 cazuri. Pentru a încuraja pe termen lung practica raportării cazurilor de infracțiuni motivate de ură, până la finalul proiectului va fi dezvoltată o platformă de raportare a acestor infracțiuni.
  • Printr-o serie de cursuri de formare dedicate procurorilor și polițiștilor privind investigarea și anchetarea infracțiunilor motivate de ură. 280 de magistrați, 160 de polițiști și 40 de angajați ai autorităților publice beneficiază în cadrul proiectului de sesiuni de formare și informare cu privire la drepturile persoanelor LGBTI și investigarea infracțiunilor motivate de ură. De asemenea, proiectul include redactarea unui Manual de investigare a infracțiunilor motivate de ură – instrument util pentru profesioniștii implicați în investigarea infracțiunilor motivate de ură, fie ei procurori sau polițiști. De asemenea, proiectul vizează tipărirea unei broșuri privind standardele CEDO antidiscriminare, destinată tuturor celor care trebuie să respecte aceste standarde, magistrați sau angajați ai autorităților și instituțiilor publice.
  • Prin formarea magistraților și juriștilor din instituții relevante privind standardele CEDO împotriva discriminării.
  • Printr-o campanie națională de sensibilizare a populației generale privind persoanele LGBTI. Campania integrată de combatere a stigmatizării persoanelor din comunitatea LGBTI a fost lansată în luna iulie a anului 2023, iar primele ei etape s-au derulat prin intermediul tuturor mediilor de comunicare și informare accesibile românilor (TV, online, radio, print). Prin aceste acțiuni de comunicare, proiectul și-a propus să îmbunătățească nivelul de înțelegere al populației generale cu privire la persoanele LGBTI, nevoile, valorile și demnitatea lor. Prin difuzarea spotului de campanie pe principalele posturi de televiziune din România, campania #ProtejațiToateFamiliile a atins o audiență de peste 4.6 milioane de persoane. În mediul online, prin activitatea derulată pe rețelele sociale, 7.5 milioane de persoane au fost expuse la mesajul campaniei #ProtejațiToateFamiliile. 

 

Proiectul „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen” este implementat de Asociația ACCEPT în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2023. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 937.819 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este să îmbunătățească executarea deciziilor CEDO și aplicarea recomandărilor ECRI în România pe criteriile orientării sexuale și identității de gen.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
Detalii despre finanțator: www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

Află mai multe despre activitățile și progresul din cadrul proiectului „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen”:

  • Comunicat de presă – ACCEPT și Ministerul Public, parteneriat pentru protecția persoanelor LGBTI în România
  • Comunicat de presă – Progrese în implementarea proiectului „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI: implementarea jurisprudenței CEDO privind orientarea sexuală şi identitatea de gen”
  • Comunicat de presă – Conferința ,,Combaterea și investigarea infracțiunilor motivate de ură îndreptate împotriva comunității LGBTI – Implementarea hotărârilor CEDO’’
  • Comunicat de presă – 16 sesiuni de formare a procurorilor și polițiștilor privind investigarea infracțiunilor motivate de ură îndreptate împotriva persoanelor LGBTI

 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi
www.eeagrants.ro

by Alexandra

2023-06-11

Category:

SHARE

Related articles