Alianța împotriva infracțiunilor motivate de ură: combaterea violenței împotriva comunităților LGBTI din Europa de Est și Caucaz

Proiectul Alianța împotriva crimelor motivate de ură: combaterea violenței împotriva comunităților LGBTI din Europa de Est și Caucaz are ca scop construirea capacității pe termen lung pentru comunitățile LGBTI din Bulgaria, Georgia și România de a răspunde la infracțiunile motivate de ură și discursurile instigatoare la ură împotriva persoanelor LGBTI. Pentru a realiza acest lucru, se vor parcurge următoarele etape: (1) consolidarea documentării discursurilor motivate de ură și a infracțiunilor motivate de ură împotriva persoanelor LGBTI și îndrumarea lor către asistența de care au nevoie; (2) angrenarea agențiilor de aplicare a legii pentru a preveni, a diminua și a răspunde violenței împotriva persoanelor LGBTI; și (3) consolidarea mecanismelor de monitorizare, raportare și tragere la răspundere ale agențiilor de aplicare a legii. Proiectul va construi o alianță unică de organizații ale societății civile, agenții de aplicare a legii și actori din sectorul privat din comunitatea globală a Stonewall, pentru a aborda infracțiunile motivate de ură și discursul instigator la ură față de persoanele LGBTI și pentru a construi o bază pentru schimbări de durată pentru comunitățile LGBTI.

Obiective

 1. Construirea unor capabilități de raportare și sesizare a infracțiunilor motivate de ură și a discursurilor instigatoare la ură mai bune și mai  sigure pentru comunitățile LGBTI locale, asigurând sprijin în cazul  tuturor formelor de violență.
 2. Sporirea conștientizării, înțelegerii, empatiei și respectului față de persoanele LGBTI în cadrul agențiilor locale de aplicare a legii, ceea ce va duce la un angajament sporit și proactiv din partea poliției în prevenirea, diminuarea și răspunsul la infracțiunile motivate de ură și discursurile instigatoare la ură față de persoanele LGBTI.
 3. Consolidarea mecanismelor interne de raportare, monitorizare și răspundere în cadrul agențiilor locale de aplicare a legii, conducând la creșterea protecției, siguranței și sprijinului pentru persoanele LGBTI expuse riscului de violență.

 

Activitățile din cadrul proiectului

Pentru realizarea obiectivelor, activitățile proiectului sunt organizate în trei faze – Faza 1: Faza de lansare a proiectului (septembrie 2021 – decembrie 2021); Faza 2: Faza pilot (octombrie 2021 – iunie 2024); Faza 3: Faza de sustenabilitate (iulie 2023 – iunie 2024).

 • Cartografierea mecanismelor de raportare existente și a oportunităților de îmbunătățire a acestora (octombrie – decembrie 2021).
 • Elaborarea unei strategii de outreach și de consolidare a capacității de implicarea împreună cu agențiile de aplicare a legii (octombrie – decembrie 2021).
 • Dezvoltarea unui instrument de raportare a infracțiunilor motivate de ură și servicii de sesizare (octombrie 2021 – septembrie 2022) – crearea unui instrument național de raportare online a infracțiunilor motivate de ură, adecvat contextului, securizat din punct de vedere al datelor, care oferă sprijin adecvat comunităților LGBTI din cele trei țări.
 • Implementarea instrumentului de raportare a infracțiunilor motivate de ură și a serviciilor de sesizare (iulie 2022 – iunie 2024).
 • Campanie de promovare a instrumentului de raportare a infracțiunilor de ură (iulie 2022 – august 2024) – crearea unei campanii naționale de conștientizare în rândul comunităților LGBTI pentru promovarea folosirii instrumentului de raportare.
 • Organizarea de mese rotunde cu  autoritățile (ianuarie 2022 – septembrie 2023) – organizarea unei serii de mese rotunde cu înalți oficiali pentru consolidarea relației cu agențiile naționale de aplicare a legii.
 • Organizarea unui training de sensibilizare (octombrie 2021 – martie 2024) – dezvoltarea de sesiuni de training care vor atinge subiecte precum homofobia, bifobia și transfobia instituționalizată și îmbunătățirea capacității poliției de a răspunde la infracțiunile motivate de ură față de persoanele LGBTI.
 • Organizarea unor sesiuni de tipul Train the Trainer (Ianuarie 2023 – Martie 2024).
 • Crearea unei politici de aplicare a legii și evaluarea aplicării și oferirea de recomandări (octombrie 2022 – iunie 2023).
 • Utilizarea datelor pentru a evidenția strategiile de advocacy pe termen lung (iulie 2023 – iunie 2024).
 • Implementarea politicilor și practicilor de aplicare a legii (iulie 2023 – iunie 2024).

by Alexandra

2023-06-11

Category:

SHARE

Related articles